Home  -> Nieuws Leeg plaatje
De kerkdienst op Eerste Paasdag
 

De kerkdienst op Eerste Paasdag: even zijn we niet in de gevangenis maar buiten.

‘Het was koud en donker. Maria Magdalena lag in bed en draaide zich nog maar eens om en nog eens. Ze piekerde ‘wat is er de afgelopen week toch allemaal gebeurd’’.  Zo begon de kerkdienst in de stilteruimte van de gevangenis.

Daarna volgde de goede boodschap van de verrijzenis van Jezus. De Paaskaars werd aangestoken. Het werd licht in de kerkzaal. Licht overwint de duisternis. Alle aanwezigen staken zelf een kaarsje aan en verspreiden zo licht in de wereld, hun gebeden gingen met het licht mee.

Er was veel muziek. Er werd solo gezongen, er werd geluisterd naar een CD. De organiste speelde en de mannen zongen uit volle borst mee. 50 mannen die bijna allemaal uit volle borst mee zongen. De sfeer was meer dan goed. Even zijn we niet in een gevangenis maar buiten.

Gebeden werd er ook. Voor onszelf, voor onze familie en vrienden, voor ieder die  het moeilijk heeft. Vandaag vooral ook voor de mensen in Sri Lanka, waar zulke afschuwelijke dingen zijn gebeurt. De eerste berichten daarover waren net binnen gekomen. 

In de verkondiging werd het verschil uitgelegd tussen Russisch Orthodox, Rooms-Katholiek en Protestants. Vol belangstelling werd er geluisterd. Zo zit het dus! Hoe het in de gevangenis gaat is een voorbeeld voor buiten: hier kunnen we allemaal, in dezelfde ruimte, ons geloof vieren. Ale religies en levensbeschouwingen hebben hier hun samenkomsten en geloofsactiviteiten. Dat kan en dat is goed.

Wat is de kern van het geloof, van iedere religie? Dat is het welzijn van de individuele mens en van de gemeenschap waar hij/zij bij hoort. Hoe we dat doen is voor ieder verschillend maar de kern is dat we goed met elkaar omgaan. Hoe dat moet? Dat heeft Jezus ons uitgelegd en voorgedaan. Soms is dat moeilijk en gaat het mis, maar telkens krijgen we weer een nieuwe kans. Geloof helpt ook om naar je eigen leven te kijken. De vraag die daarop volgde was: als jij God zou zijn, hoe zou je dan over jezelf oordelen?

De kerkdienst duurde langer dan anders maar het deerde de mannen niet. Vijf kwartier met meer dan 50 mensen in een kerkzaal en allemaal blijde gezichten. Dat heeft deze paasmorgen ons gebracht. Een goed begin van twee zonovergoten paasdagen. Zalig Pasen.

 

Marian Boersen, justitiepastor

terug

Woensdag 22 mei 2019  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer