Home  -> Nieuws Leeg plaatje
´hoop op nieuwe start in detentie`
 

tijdens de groepen is weer gesproken over je voorbereiden op een nieuwe start. En dat er geen tijd is voor afstel als je kijk naar de berichten over natuurrampen, klimaatverandering en oorlogen maar ook de invloed van slachtoffers op hun daders en andersom. De hele wereld lijkt te zwichten onder de last van uitbuiting en vervuiling en tevens is ook behoefte aan mogelijkheden als het gaat om schuld en vergeving.

De aandacht  en betrokkenheid is duidelijk aanwezig in deze bijeenkomsten. Tijden rond feestdagen die voor bijna iedere gedetineerde een van de zwaarste is i.v.m. de familiegerelateerde feestdagen vaak in een land ver weg.

Na dat er naar elkaar geluisterd en met elkaar gesproken is over een betere toekomst wordt duidelijk dat dromen nog steeds leven.

Kunnen wij in de PI niet meedoen met raps over geloof en vergeving, naast de goede actie om positief bezig te zijn met zichzelf en elkaar, maar mogelijk ook voor de slachtoffers en familieleden in het buitenland?

Een vader vertelde dat deze vorm van zingeving was aangekomen was zonder zweverig te zijn.

Ook de liedkeuzes van de interculturele en interreligieuze band die oefenen krijgen mogelijk een nieuwe input en een meer actuele boodschap.

In onze  inrichting wordt ook ingezet in opleiding tot een baan in het land van herkomst en herstelgerichte detentie.

Bijzonder dat diensten van het team Geestelijke Verzorging in de PI bestemd voor ´vreemdelingen in strafrecht´, zo tot een verbroedering kunnen leiden tussen de vele mannen uit verschillende nationaliteiten, juist daar waar aanvankelijk overleven en het recht van de sterkste zo op de voorgrond lijkt te staan.

terug

Zaterdag 20 juli 2019  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer