Home  -> Nieuws Leeg plaatje
Vakmanschap
  Vakmanschap is een nieuw speerpunt in veel inrichtingen. Bij ons in Lelystad beginnen ondertussen de teamdagen van de PIW'ers met een bijeenkomst rond vakmanschap. Daarna is er pas tijd voor iets gezelligs. In het verlengde ligt het Moreel Beraad. Dat is in den lande iets minder fanatiek ingevoerd. 

In sommige inrichtingen draait het wel, in sommige voorzichtig en in andere totaal niet. Van gedetineerden wordt ondertussen verwacht dat zij aan hun herstel werken. Rode draad van dit alles is het werken aan jezelf. Reflecteren, nadenken over waarom je beslissingen neemt of hebt genomen, hoe je je werk doet, hoe je omgaat met anderen. En daarbij leren van elkaar. Dit wordt niet door iedereen met open armen ontvangen, maar ik denk wel dat het goed is, voor alle vakgebieden binnen justitie.

Werken in de gevangenis is immers geen eenvoudig beroep. Je werkt continue met mensen, niet altijd de makkelijkste en je moet vaak kiezen wat te doen. Dan is het goed na te denken en met elkaar in dialoog te gaan. Te blijven leren  van elkaar, maar ook van anderen buiten je eigen groep.

Als RK GV hebben we als enige denominatie ook nog de RGVZO. Daar heeft niet iedereen zin in, maar aan de andere kant is blijven leren, jezelf blijven ontwikkelen in ieder vakgebied een vereiste om bij te blijven. Waarom zou dat dan voor ons niet gelden? Een stukje vakmanschap, waar je alleen maar beter van kunt worden. Maar ook een stukje bewustwording van wat we als GV in huis hebben en wat we voor justitie en de PI's kunnen betekenen. Daar staan we misschien wel eens te weinig bij stil. Daar staat ook onze omgeving te weinig bij stil. Religie is immers niet meer het zeer gewaarde instituut van vroeger. Wij moeten ons nut bewijzen, onszelf 'verkopen' zou ik haast zeggen.

Dit voorjaar was ik bij een symposium van de VGVZ over de Geestelijk Verzorger en Ethiekondersteuning ofwel Moreel Beraad. Daar werd duidelijk dat Moreel Beraad nogal eens door filosofen geclaimd werd. De GV was hooguit een professional die dat misschien ook zou kunnen in hun ogen. Terwijl het werkveld van de GV zich bij uitstek met ethische vragen bezig houdt. Laten we ons te veel de kaas van het brood eten? In ieder geval heeft de GV veel expertise in huis die onvoldoende gebruikt wordt of die we onvoldoende laten merken. Naast het bijhouden van  ons vakmanschap is het tevens  een uitdaging hier meer van te laten horen in onze omgeving.

Trudy Vester , r.k. geestelijk verzorgster PI Lelystad

terug

Woensdag 22 mei 2019  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer