Home  -> Nieuws Leeg plaatje
Meditatief Rozenkransgebed in het PPC
  Iedere dinsdagmiddag druppelen patiënten van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van PI Vught het Stiltecentrum binnen. Er branden kaarsen bij de Maria icoon, er klinkt zachte pianomuziek uit de muziekinstallatie. In het midden van de stilteruimte staat een grote tafel met daaromheen een stuk of tien stoelen. Midden op tafel staat een beeld van Maria, omgeven door een waaier  van rozenkransen. Voor Maria staat een grote kaars. 

We gaan zitten, we laten het stil worden, de muziek zwijgt. Een van de patiënten steekt de kaars op tafel bij Maria aan. De pastor heet iedereen rustig welkom en start met het bidden van de Rozenkrans. De Rozenkrans is een gebedsketting met meer dan 50 kralen. Die vijftig kraaltjes staan voor vijf maal tien Wees gegroetjes, steeds onderbroken door een Onze Vader. De patiënten hebben een blaadje met de tekst van het Wees gegroet en het Onze Vader voor zich, zodat zij mee kunnen bidden.

De pastor begint het bidden met het kruisteken en het zeggen van de Geloofsbelijdenis, en een eerste Wees gegroet en Onze Vader. Daarna bidden pastor en patiënten samen tien keer Wees gegroet Maria. We bidden de bewoording van paus Franciscus:

Wees gegroet Maria, vol van genade,

de Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

wees met ons zondaars,

en geleid ons naar het eeuwige leven.

 

Na deze eerste tien Wees gegroetjes en Onze Vader zijn we een moment stil. Sommige patiënten staren naar de kaars, anderen naar Maria, weer anderen sluitend de ogen.

De pastor vraagt wie er met hem om beurten het Wees gegroet wil bidden. Een patiënt geeft aan dit te willen doen. Met voorzichtige stem bidt hij een Wees gegroet, waarna de pastor op zijn beurt een Wees gegroet zegt. Zo bidden zij getweeën in beurtspraak, in een meditatieve cadans. Om na het Onze Vader weer een moment stil te zijn.

De derde en vijfde serie van tien Wees gegroetjes bidden we weer met de gehele groep, de vierde in beurtspraak door de pastor en een van de patiënten. De momenten van stilte worden steeds intenser.Na een afsluitend gebed blijven we nog een tijdje zitten zonder met elkaar te praten. De pianomuziek klinkt weer zacht door de ruimte. Het is goed om zo stil samen te zijn, samen met elkaar, samen met Maria, samen met God.

Bij het afsluitende kopje koffie en thee zegt een van de vaste deelnemers: “Zalig, zo’n rustpuntje in de week”.

Justitiepastor Rob, PI Vught

terug

Vrijdag 26 april 2019  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer