Home  -> Nieuws Leeg plaatje
`People get ready`
 

Gisteren weer tijdens de 3 diensten in de PI gesproken over je voorbereiden op een nieuwe tijd. En dat er geen tijd is voor afstel als je kijk naar de berichten over natuurrampen, klimaatverandering en oorlogen . De hele wereld lijkt te zwichten onder de last van uitbuiting en vervuiling.

De aandacht  en betrokkenheid was duidelijk aanwezig in deze diensten vlak voor de adventstijd. Een tijd die voor bijna iedere gedetineerde een van de zwaarste is i.v.m. de familiegerelateerde feestdagen.

Na het elkaar vrede en een betere toekomst wensen en tijdens het koffie drinken na de diensten werd er uitvoerig over na gesproken. Onderling, maar ook met mij.

`Kunnen wij in de PI niet aan plastic verzamelen beginnen, naast de goede actie om de initiatieven als de voedselbank te ondersteunen, naast de support aan de familieleden in het buitenland?´

De uiteenzetting rond de tekst van Marcus 13 was dus overgekomen.

Een vader vertelde dat deze lezing en de uitleg aangekomen was zonder zweverig te zijn.

Ook de liedkeuze van de bajesband  ´People get ready `van Curtis Mayfield  ook bijval en werd van mooi uitgevoerde gospelsong een actuele boodschap.

Daarnaast wordt ook in onze  inrichting ingezet in opleiding tot een baan in het land van herkomst en herstelgerichte detentie.

Bijzonder dat diensten in de PI bestemd voor vreemdelingen in strafrecht, zo tot een verbroedering kunnen leiden tussen de vele mannen uit verschillende nationaliteiten, juist daar waar aanvankelijk overleven en het recht van de sterkste zo op de voorgrond lijkt te staan.

PI ter Apel, Chris

terug

Woensdag 19 december 2018  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer