Home  -> Nieuws Leeg plaatje
“Mijn Papa in de gevangenis”
  Vier jaar geleden werd ik gebeld door PIW-er Edwin op de afdeling met een vraag voor een gesprek met een gedetineerde. Het ging om Joost V.. Hij is vader is zoals velen en had het moeilijk. Tijdens het gesprek vertelde hij dat hij bezig was met tekenen en schilderen om zijn hoofd leeg te maken. 

Ook had hij het idee opgevat om een kinderboek te maken voor zijn kinderen, waarin hij kon uitleggen dat papa niet zoals Lucky Luke met een bal om zijn been in een kerker moest verblijven.

Hij vroeg mij om advies en of ik met hem mee wilde denken. Ik vertelde hem dat er wel dergelijke boekjes geschreven waren, maar dat die al uit de handel waren en niet meer herdrukt werden. Na enkele dagen had Joost een opzet klaar. Ook de teksten kregen steeds meer vorm en hij begon een completer beeld te krijgen van het doel dat hij voor ogen had: een eigen kinderboek.

Binnen korte tijd had Joost het idee om er een drieluik van te maken: een papa die niet goed bezig was en werd opgepakt; een papa in de gevangenis; een papa die naar een goede toekomst werkt. Joost wilde het graag uit gaan geven, zodat het voor een grotere doelgroep beschikbaar zou komen.

Terwijl Joost bezig was met zijn creatieve proces en daarbij ook wat ondersteuning kreeg van het onderwijs, ben ik contact gaan leggen met een organisatie om het boek uit te brengen. Na lang wikken en wegen kwam een negatief antwoord. Teleurstelling, maar Joost gaf niet op en bleef positief. Dus verder zoeken. Een andere optie werd besproken, maar ook die bleek niet haalbaar.

Vervolgens is het verzoek neergelegd bij Stichting Solidariteitsfonds R.K. Gevangenispastoraat (zie: www.solidariteitsfonds.nu). Natuurlijk moest er over worden gebrainstormd, maar er kwam een positief antwoord!

De drie delen werden in elkaar geschoven, zodat het geen kleine losse deeltjes zouden worden, maar een heel boek. Collega Renilde van Wieringen begeleidde dit proces en zorgde voor de lay-out. Het boekje kon in beperkte oplage gedrukt worden en is ondertussen aangeboden aan alle PI’s in Nederland.

Hoe detentie kan leiden tot zingeving! Ondertussen is Joost aan het nadenken over een vervolg. Hij heeft de smaak te pakken. Vol vertrouwen in de toekomst zet Joost zich in op creatief gebied en heeft hij geleerd dat detentie tot iets goeds kan leiden, ook al is er soms een lange adem voor nodig.  

Chris Baakman

terug

Dinsdag 24 april 2018  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer