Home  -> Nieuws Leeg plaatje
Puinruimen 2016
 

Het werd mij aangeraden om de cursus “puinruimen”te gaan volgen; het zou mij helpen.

En ja, het heeft mij geholpen. Op de folder staat vermeldt: Puinruimen is een leergroep voor gedetineerden die hun leven willen veranderen en willen werken aan een toekomst zonder criminaliteit.

 

Onder leiding van Chris, Ype en Claire, volg je in 9 vrijdagen een programma, dat steeds dieper ingaat bij de verschillende onderwerpen zoals reclassering, geestelijke verzorging en slachtoffer in beeld. Bij slachtoffer in beeld gaat het over herstellen, bemiddeling en een gesprek met slachtoffers, door middel van filmpjes en gesprekken wordt het onderwerp behandeld.

John , een ex-gedetineerde, die ook hier in PI Nieuwegein heef gezeten,vertelt  zijn verhaal , om een andere keuze te maken, om niet in herhaling te vervallen en een nieuw leven op te bouwen na je detentie. John gaf ons zoveel adviezen, zodat ik wist dat ik op de goede weg was; onze verhalen hadden veel raakvlakken. John vertelde dat als je buiten staat, je niet weet hoe het zal verlopen. Je gaat moeilijke gesprekken krijgen; je zult iets nieuws moeten proberen. Ook zul jij je ongemakkelijk voelen of je wordt blootgesteld aan kritiek of afkeuring. John gebruikte zijn tijd in PI Nieuwegein om zijn problemen op te lossen en vooral een begin te maken; een keuze gemaakt om het anders, beter te gaan doen. Don’t count the days, make the days counts.

En dan Jacques Beemsterboer, de vader van de vermoorde Nadine. Hij vertelde zijn indrukwekkende verhaal, over hoe hij en zijn gezin zijn omgegaan met het verlies van zijn dochter Nadine. Wij waren er allemaal zo van onder de indruk! Je voelde zijn verdriet en zijn worsteling over het onderwerp vergeven.

Door zijn verhaal, tegen het geweld houdt hij zijn dochter Nadine in leven door de Nadine Foundation.

Ik denk dat de cursus voor allen die de cursus volgen een nieuw begin kan zijn om goed na te denken; van je gemaakte fout/fouten te leren; jezelf te vergeven en anderen; en om anderen om vergiffenis te vragen als je met het door jou gepleegde delict slachtoffers heeft gemaakt. Goed nadenken welke keuzes je in de toekomst zult gaan maken.

In de leergroep waarin ik mocht zitten zette iedereen zich in om zijn verhaal te vertellen; het was een open groepsgesprek. Bij de evaluatie en het uitdelen van het behaalde certificaat vatte ik de cursus als volgt samen:

Je leven, zowel goede als de slechte kanten, zijn altijd jouw eigen keuze. Jij bent verantwoordelijk. Je vind altijd datgene wat je zoekt en volgt een levensweg die is afgestemd op jouw gedachten. Hoewel dit proces onbewust verloopt heb, heb je toch zelf besloten volgens een negatief verhaal te leven. Op het moment dat jij je verantwoordelijkheid neemt, zal je leven niet langer iets zijn dat je overkomt; in plaats daarvan wordt het iets waarin jezelf verandering en verbetering kunt brengen.

Bedankt Chris,Ype en Clair

Hassan

terug

Dinsdag 24 april 2018  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer